Kontakt os info@lucullus-medical.com

Dismozon plus 50 x 16 g 50 x 16 g

569 kr. med DPH
455,20 kr. uden moms
Kurer at adressere tirsdag 4. juni
119,00 kr.
Afhentningssteder mandag 10. juni
72,90 kr.
Laveste prisgaranti For dette produkt garanterer vi den laveste pris på markedet.

Beskrivelse

Aktivt iltbaseret desinfektionsmiddel. Granulat specielt formuleret til følsomme overflader.

Bredt virkningsspektrum, herunder virucid virkning

Ekstremt bred materialekompatibilitet

Fin, behagelig duft - efterlader kun små rester

Pakket i praktiske poser

Også velegnet til desinfektion af kuvøser

Dismozon® er velegnet til desinficerende rengøring af vaskbare overflader på medicinsk udstyr i alle sundhedsområder samt i industri- og fødevareforarbejdningsområder. Det anbefales til rutinemæssig brug i følsomme områder og tæt på patienter såsom operationsstuer, intensivafdelinger og fødestuer på grund af dets mikrobiologiske effektivitet og specifikke aktive ingrediens (MMPP). Ud over forebyggende desinfektion anvendes Dismozon® pur også til desinfektion med rensende effekt i tilfælde af epidemier.

Ikke-farligt. Indeholder: magnesium bis(monoperoxyphthalat) hexahydrat (CAS: 84665-66-7). Opvarmning kan forårsage brand. Forårsager alvorlige hudforbrændinger og øjenskader. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Der må ikke ryges. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/beskyttelsesbriller/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Fjern alle forurenede beklædningsgenstande. Skyl straks huden med vand [eller brusebad]. EFTER TILDÆKNING AF ØJNENE: Skyl dem forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis du bruger kontaktlinser, og det er muligt, skal du fjerne dem. Fortsæt med at skylle. Ring straks til TOXICOLOGY INFORMATION CENTER/lægen. Opbevares ved temperaturer op til 25°C/ 77°F.  Opbevares på et tørt sted. Indholdet/beholderen bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg.

Parametre

EAN 4031678082612
MPN 9815790
Antal stykker 50 ks

Ejendomme

Weight 16 g