Kontakt os info@lucullus-medical.com

Sterillium Gel pure med pumpe 475 ml

VælgVolumen:
75,90 kr. med DPH
60,72 kr. uden moms
Kurer at adressere tirsdag 4. juni
119,00 kr.
Afhentningssteder mandag 10. juni
72,90 kr.
Laveste prisgaranti For dette produkt garanterer vi den laveste pris på markedet.

Beskrivelse

Ethanolisk præparat til hygiejnisk og kirurgisk hånddesinfektion i form af en tyktflydende opløsning. Omfattende antimikrobiel aktivitet mod bakterier, svampe og vira
herunder norovirus-aktivitet under påføring til hygiejnisk hånddesinfektion
øget hudfugtighed ved normal brug
udmærket hudresistens selv ved langvarig brug
har fremragende øjeblikkelig effekt
fri for farvestoffer og duftstoffer

Ufarlig.Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Der må ikke ryges. Hold beholderen tæt lukket. EFTER TILDÆKNING AF ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i et par minutter. Hvis du bruger kontaktlinser, og det er muligt, skal du fjerne dem. Fortsæt med at skylle. Hvis øjenirritationen fortsætter: Søg lægehjælp/pleje. EFTER INDTAGELSE: Ring straks til TOXICOLOGY INFORMATION CENTER/læge. Indholdet/beholderen bortskaffes på et godkendt affaldsanlæg.

Parametre

EAN 4031678066810
MPN 9813971
Antal stykker 1 ks

Ejendomme

Volumen 475 ml